Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Przemyśla w dniu 12.09.2023r. poinformował o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Stare Miasto III”, „Plac Niepodległości”, „Seminarium”, „Katedra”, „Plac Na Bramie”, „Sobór”.

Szczegółowe informacje nt planów wraz z materiałami planistycznymi można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rozwoju  Miasta Przemyśla pod adresem:

https://bip-brmp.przemysl.eu/183/78/ogloszenie-prezydenta-miasta-przemysla-o-terminie-wylozenia-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-stare-miasto-iii-plac-niepodleglosci-seminarium-katedra-plac-na-bramie-sobor.html

 

Na skróty